Sjældne-dagen

Event

Sjældne-dagen (Rare Disease Day) er en international opmærksomheds-dag omkring sjældne sygdomme, hvor mennesker med sjældne sygdomme kan mødes og danne fællesskaber. Det er den europæiske sjældne-organisation, EURORDIS, som tager initiativ til opmærksomheds-dagen. EURORDIS koordinerer dagen på internationalt niveau, mens paraplyorganisationer som Sjældne Diagnoser koordinerer dagen på nationalt niveau.

I den forbindelse, udviklede jeg event-branding, med afsæt i at skabe konvergens mellem den internationale event-identitet og Sjældne Diagnosers grafiske identitet. Ud fra denne visuelle platform, udviklede jeg forskellige informationsmaterialer og merchandise til dagen. Som eksempelvis online landing page, diagnose-paraplyer, march- og scene bannere til Turbine-hallen i Århus, Roll-ups, stickers og andre grafiske løsninger.