Møldrup Skole

Case

Møldrup Skole  i Viborg kommune, har en vision om at hvert enkelt barn, helt naturligt, holder fremtiden i sine hænder.  Men at både skolens og hjemmets omsorg og dannelse, er med til at understøtte denne fremtid.

Den grafiske identitet understøtter denne fortælling, gennem symbolik fra natur, omsorg og barnets hånd, som tilsammen danner grundlaget for  “livets træ”.

Skolens logo er blevet til i samarbejde med grafisk designer Ditte Holm. Logoet tager udgangspunkt i de værdier og den hverdag som findes på Møldrup skole. Udgangspunktet for arbejdet er en forståelse af, at god trivsel og gode læringsforløb er en fælles opgave for skole og hjem, der skal løses i samarbejde.

Michael Heiselberg

Skoleleder, Viborg Kommune