Grafisk identitet

Kernefortælling i grafisk identitet

Kernefortællingen er virksomhedens vision, og er både grundlaget for den interne fællesforståelse, og positionering i forhold til omverdenen.

Den grafiske identitet er et samspil af designelementer, som logo, farver, typografi, billedstil, illustrationer, og andre visuelle karakteristika. Identiteten udvikles på baggrund af jeres kernefortælling og skal visualisere denne så præcist, at den vækker interesse i de rette modtagere. Fordi modtagerne ser den grafiske identitet før de læser kernefortællingen, er det essentielt at investere i den visuelle branding, og tydelige rammer for den visuelle kommunikation. Rammer som sørger for, at det grafiske udtryk er konsistent, genkendeligt, troværdigt og sammenhængende på tværs af de platforme, der kommunikeres på. Således skaber den grafiske identitet et afsæt for strategisk visuel kommunikation.